Saltar al contingut principal

082634 Sant Vicenç dels Horts

Característiques generals
Valor
Superfície 9,15 Km2
Altitud 22 m
Població (a 01-01-2020) 28268 h
Litoral No
Capital Sant Vicenç dels Horts
Distància -
Codi ajuntament 0826340003

Divisió territorial postal

 • 08620

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082634 00 00 0 00 Sant Vicenç dels Horts
Entitat singular 082634 00 01 7 00 Sant Vicenç dels Horts - 14044 14224 28268
Nucli 082634 00 01 7 01 Sant Vicenç dels Horts - 14042 14224 28266
Disseminat 082634 00 01 7 99 Disseminat de Sant Vicenç dels Horts - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082634 01 Can Costa Barri
Unitat població 082634 02 Guàrdia, la Barri
Unitat població 082634 03 Sant Antoni Colònia
Unitat població 082634 04 Sant Josep Barri
Unitat població 082634 05 Sant Roc Barri
Unitat població 082634 06 Sant Vicenç dels Horts Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001
 • 03002
 • 04001
 • 04002
 • 04003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082634 San Vicente dels Horts
 • Després: 082634 Sant Vicenç dels Horts
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,10 Km2 22 m
 • Després: 9,15 Km2 22 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat