Saltar al contingut principal

082652 Sant Vicenç de Torelló

Característiques generals
Valor
Superfície 6,56 Km2
Altitud 555 m
Població (a 01-01-2019) 2058 h
Litoral No
Capital Sant Vicenç de Torelló
Distància -
Codi ajuntament 0826520002

Divisió territorial postal

  • 08571

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082652 00 00 0 00 Sant Vicenç de Torelló
Entitat singular 082652 00 01 7 00 Borgonyà - 163 203 366
Nucli 082652 00 01 7 01 Borgonyà - 162 202 364
Disseminat 082652 00 01 7 99 Disseminat de Borgonyà - 1 1 2
Entitat singular 082652 00 02 2 00 Sant Vicenç de Torelló - 775 752 1527
Nucli 082652 00 02 2 01 Sant Vicenç de Torelló - 745 712 1457
Disseminat 082652 00 02 2 99 Disseminat de Sant Vicenç de Torelló - 30 40 70
Entitat singular 082652 00 03 8 00 Vila-seca - 81 84 165
Nucli 082652 00 03 8 01 Vila-seca - 76 76 152
Disseminat 082652 00 03 8 99 Disseminat de Vila-seca - 5 8 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082652 01 Borgonyà Colònia
Unitat població 082652 02 Sant Vicenç de Torelló Població
Unitat població 082652 03 Vila-seca Colònia

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 082652 San Vicent de Torrelló
  • Després: 082652 Sant Vicenç de Torelló
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,60 Km2 555 m
  • Després: 6,56 Km2 555 m
2014-01-09 Alteració límits municipals
  • Abans: 6,56 Km2
  • Després: - Km2