Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 30,42 Km2
Altitud 663 m
Població (a 01-01-2019) 3519 h
Litoral No
Capital Seva
Distància -
Codi ajuntament 0826900000

Divisió territorial postal

 • 08553
 • 08554

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082690 00 00 0 00 Seva
Entitat singular 082690 00 01 7 00 Seva - 1129 1095 2224
Nucli 082690 00 01 7 01 Seva - 1102 1065 2167
Disseminat 082690 00 01 7 99 Disseminat de Seva - 27 30 57
Entitat singular 082690 00 02 2 00 Sant Miquel de Balenyà - 655 640 1295
Nucli 082690 00 02 2 01 Sant Miquel de Balenyà - 637 613 1250
Disseminat 082690 00 02 2 99 Disseminat de Sant Miquel de Balenyà - 18 27 45
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082690 01 Balenyà Raval
Unitat població 082690 02 Can Garriga Urbanització
Unitat població 082690 03 Muntanyà Dos, el Urbanització
Unitat població 082690 04 Muntanyà Un, el Urbanització
Unitat població 082690 05 Pinós, el Urbanització
Unitat població 082690 06 Quadrada, la Urbanització
Unitat població 082690 07 Roures, els Urbanització
Unitat població 082690 08 Serreta, la Raval
Unitat població 082690 09 Seva Població
Unitat població 082690 10 Vallossera Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7007750006 Sant Miquel de Balenyà
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1995-06-02 Alteració límits municipals
 • Abans: 29,10 Km2
 • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
1999-07-23 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
1999-12-20 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 663 m
 • Després: 30,42 Km2 663 m