Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 881 m
Població (a 01-01-2019) 79 h
Litoral No
Capital Sobremunt
Distància -
Codi ajuntament 0827110007

Divisió territorial postal

  • 08589

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082711 00 00 0 00 Sobremunt
Entitat singular 082711 00 01 7 00 Santa Llúcia de Sobremunt - 7 7 14
Disseminat 082711 00 01 7 99 Santa Llúcia de Sobremunt -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 082711 00 02 2 00 Sobremunt - 22 27 49
Nucli 082711 00 02 2 01 Sobremunt - 22 27 49
Entitat singular 082711 00 03 8 00 Sorreig - 7 9 16
Disseminat 082711 00 03 8 99 Sorreig -Disseminat- - 7 9 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082711 01 Santa Llúcia Caseria
Unitat població 082711 02 Sobremunt Població
Unitat població 082711 03 Sorreig Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,60 Km2 881 m
  • Després: 13,79 Km2 881 m
2015-03-26 Alteració límits municipals
  • Abans: 13,79 Km2
  • Després: - Km2