Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,49 Km2
Altitud 869 m
Població (a 01-01-2019) 111 h
Litoral No
Capital Tavertet
Distància -
Codi ajuntament 0828020002

Divisió territorial postal

  • 08511

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082802 00 00 0 00 Tavertet
Entitat singular 082802 00 01 7 00 Sant Bartomeu Sesgorgues - 13 11 24
Disseminat 082802 00 01 7 99 Sant Bartomeu Sesgorques -Disseminat- - 13 11 24
Entitat singular 082802 00 02 2 00 Tavertet - 44 43 87
Nucli 082802 00 02 2 01 Tavertet - 28 29 57
Disseminat 082802 00 02 2 99 Disseminat de Tavertet - 16 14 30
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082802 01 Sant Bartomeu Sesgorgues Caseria
Unitat població 082802 02 Tavertet Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,20 Km2 869 m
  • Després: 32,49 Km2 869 m