Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,54 Km2
Altitud 596 m
Població (a 01-01-2019) 8241 h
Litoral No
Capital Tona
Distància -
Codi ajuntament 0828300000

Divisió territorial postal

  • 08551

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082830 00 00 0 00 Tona
Entitat singular 082830 00 01 7 00 Tona - 4099 4142 8241
Nucli 082830 00 01 7 01 Tona - 3980 4039 8019
Disseminat 082830 00 01 7 99 Disseminat de Tona - 119 103 222
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082830 01 Tona Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,50 Km2 596 m
  • Després: 16,54 Km2 596 m