Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,46 Km2
Altitud 508 m
Població (a 01-01-2019) 14347 h
Litoral No
Capital Torelló
Distància -
Codi ajuntament 0828580001

Divisió territorial postal

 • 08570

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082858 00 00 0 00 Torelló
Entitat singular 082858 00 02 2 00 Torelló - 7137 7210 14347
Nucli 082858 00 02 2 01 Torelló - 7072 7142 14214
Disseminat 082858 00 02 2 99 Disseminat de Torelló - 65 68 133
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082858 01 Coromina, la Colònia
Unitat població 082858 02 Torelló Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01004
 • 02001
 • 02002
 • 03001
 • 03002
 • 03003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 13,50 Km2 508 m
 • Després: 13,46 Km2 508 m
2014-01-09 Alteració límits municipals
 • Abans: 13,46 Km2
 • Després: - Km2