082917 Vacarisses M

Característiques generals
Valor
Superfície 40,72 Km2
Altitud 382 m
Població (a 01-01-2017) 6328 h
Litoral No
Capital Vacarisses
Distància -
Codi ajuntament 0829170005

Divisió territorial postal

  • 08233

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082917 00 00 0 00 Vacarisses
Entitat singular 082917 00 01 7 00 Vacarisses - 449 468 917
Nucli 082917 00 01 7 01 Vacarisses - 449 468 917
Disseminat 082917 00 01 7 99 Disseminat de Vacarisses - 0 0 0
Entitat singular 082917 00 02 2 00 Can Serra - 792 745 1537
Nucli 082917 00 02 2 01 Can Serra - 571 540 1111
Nucli 082917 00 02 2 02 Can Serra i l'Estació - 211 196 407
Nucli 082917 00 02 2 03 Estació, l' - 10 9 19
Disseminat 082917 00 02 2 99 Disseminat de Can Serra - 0 0 0
Entitat singular 082917 00 03 8 00 Caus, els - 169 143 312
Disseminat 082917 00 03 8 99 Caus, els -Disseminat- - 169 143 312
Entitat singular 082917 00 04 3 00 Coma, la - 129 113 242
Disseminat 082917 00 04 3 99 Coma, la -Disseminat- - 129 113 242
Entitat singular 082917 00 07 5 00 Ventaiol, el - 311 299 610
Disseminat 082917 00 07 5 99 Ventaiol, el -Disseminat- - 311 299 610
Entitat singular 082917 00 08 1 00 Bonavista - 17 17 34
Disseminat 082917 00 08 1 99 Bonavista -Disseminat- - 17 17 34
Entitat singular 082917 00 09 4 00 Colònia Gall, la - 29 36 65
Disseminat 082917 00 09 4 99 Colònia Gall, la -Disseminat- - 29 36 65
Entitat singular 082917 00 10 8 00 Eixample, l' - 152 127 279
Disseminat 082917 00 10 8 99 Eixample, l' -Disseminat- - 152 127 279
Entitat singular 082917 00 12 0 00 Pau Gran, el - 8 6 14
Disseminat 082917 00 12 0 99 Pau Gran, el -Disseminat- - 8 6 14
Entitat singular 082917 00 13 6 00 Camí de la Creu - 78 67 145
Nucli 082917 00 13 6 01 Raval de Can Franc, el - 3 1 4
Nucli 082917 00 13 6 02 Camí de la Creu - 69 62 131
Nucli 082917 00 13 6 03 Raval del Bonaire - 5 3 8
Disseminat 082917 00 13 6 99 Disseminat de Camí de la Creu - 1 1 2
Entitat singular 082917 00 14 1 00 Farinera, la - 13 11 24
Nucli 082917 00 14 1 01 Farinera, la - 13 11 24
Disseminat 082917 00 14 1 99 Disseminat de la Farinera - 0 0 0
Entitat singular 082917 00 15 4 00 Fresno, el - 35 28 63
Nucli 082917 00 15 4 01 Fresno, el - 35 27 62
Disseminat 082917 00 15 4 99 Disseminat del Fresno - 0 1 1
Entitat singular 082917 00 16 7 00 Ca l'Oliva - 12 9 21
Nucli 082917 00 16 7 01 Ca l'Oliva - 12 9 21
Disseminat 082917 00 16 7 99 Disseminat de Ca l'Oliva - 0 0 0
Entitat singular 082917 00 17 3 00 Raval del Palà, el - 148 161 309
Nucli 082917 00 17 3 01 Can Xoles del Palà - 41 38 79
Nucli 082917 00 17 3 02 Comelles del Palà I, les - 86 99 185
Nucli 082917 00 17 3 03 Comelles del Palà II, les - 21 23 44
Disseminat 082917 00 17 3 99 Disseminat del Raval del Palà - 0 1 1
Entitat singular 082917 00 18 9 00 Polígon industrial Can Torrella - 0 0 0
Disseminat 082917 00 18 9 99 Polígon industrial Can Torrella -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 082917 00 19 2 00 Torreblanca I - 505 492 997
Nucli 082917 00 19 2 01 Torreblanca I - 499 490 989
Disseminat 082917 00 19 2 99 Disseminat de Torreblanca I - 6 2 8
Entitat singular 082917 00 20 6 00 Torreblanca II - 392 367 759
Nucli 082917 00 20 6 01 Carena Llarga, la - 130 134 264
Nucli 082917 00 20 6 02 Torreblanca II - 262 233 495
Disseminat 082917 00 20 6 99 Disseminat de Torreblanca II - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082917 01 Bonavista Urbanització
Unitat població 082917 02 Ca l'Oliva Urbanització
Unitat població 082917 03 Camí de la Creu, el Urbanització
Unitat població 082917 04 Can Cases Urbanització
Unitat població 082917 05 Can Serra Urbanització
Unitat població 082917 06 Can Xoles Urbanització
Unitat població 082917 07 Caus, els Urbanització
Unitat població 082917 08 Colònia Gall, la Urbanització
Unitat població 082917 09 Coma, la Urbanització
Unitat població 082917 10 Comelles, les Urbanització
Unitat població 082917 11 Eixample, l' Urbanització
Unitat població 082917 12 Estació, l' Urbanització
Unitat població 082917 13 Farinera, la Urbanització
Unitat població 082917 14 Fresno, el Urbanització
Unitat població 082917 15 Pou Gran, el Urbanització
Unitat població 082917 16 Raval Arredondo, el Urbanització
Unitat població 082917 17 Raval de Can Franc, el Urbanització
Unitat població 082917 18 Raval del Palà, el Urbanització
Unitat població 082917 19 Torreblanca Urbanització
Unitat població 082917 20 Vacarisses Població
Unitat població 082917 21 Ventaiol, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 15 Terrassa
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP39 Terrassa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-31 Canvi de nom
  • Abans: 082917 Vacarisas
  • Després: 082917 Vacarisses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 40,50 Km2 382 m
  • Després: 40,72 Km2 382 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP39 Terrassa

Índex [+]

Sou aquí: