Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,99 Km2
Altitud 1123 m
Població (a 01-01-2020) 249 h
Litoral No
Capital Vallcebre
Distància -
Codi ajuntament 0829380001

Divisió territorial postal

  • 08699

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082938 00 00 0 00 Vallcebre
Entitat singular 082938 00 01 7 00 Sant Julià de Fréixens - 3 3 6
Disseminat 082938 00 01 7 99 Sant Julià de Fréixens -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 082938 00 02 2 00 Vallcebre - 137 106 243
Nucli 082938 00 02 2 01 Vallcebre - 67 55 122
Disseminat 082938 00 02 2 99 Disseminat de Vallcebre - 70 51 121
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082938 01 Bac, el Veïnat
Unitat població 082938 02 Barceloneta, la Veïnat
Unitat població 082938 03 Belians Veïnat
Unitat població 082938 04 Clot del Poble, el Veïnat
Unitat població 082938 05 Coma d'Arnau, la Veïnat
Unitat població 082938 06 Comellar, el Veïnat
Unitat població 082938 07 Comes, les Veïnat
Unitat població 082938 08 Costa Llumar, la Veïnat
Unitat població 082938 09 Deus, les Veïnat
Unitat població 082938 10 Divinal, el Veïnat
Unitat població 082938 11 Muntanya, la Veïnat
Unitat població 082938 12 Portet, el Veïnat
Unitat població 082938 13 Sant Julià de Fréixens Caseria
Unitat població 082938 14 Vallcebre Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,90 Km2 1118 m
  • Després: 27,99 Km2 1123 m