082956 Vallirana M

Característiques generals
Valor
Superfície 23,88 Km2
Altitud 177 m
Població (a 01-01-2017) 14784 h
Litoral No
Capital Vallirana
Distància -
Codi ajuntament 0829560009

Divisió territorial postal

 • 08759

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082956 00 00 0 00 Vallirana
Entitat singular 082956 00 02 2 00 Casetes, les - 198 171 369
Nucli 082956 00 02 2 01 Casetes d'en Julià, les - 6 8 14
Nucli 082956 00 02 2 02 Casetes Muntaner - 192 163 355
Entitat singular 082956 00 03 8 00 Lledoner, el - 442 416 858
Nucli 082956 00 03 8 01 Lledoner, el - 442 416 858
Entitat singular 082956 00 04 3 00 Llibra Casanova, la - 163 159 322
Nucli 082956 00 04 3 01 Llibra Casanova, la - 163 159 322
Entitat singular 082956 00 05 6 00 Mas de les Fonts - 148 140 288
Nucli 082956 00 05 6 01 Mas de les Fonts - 148 140 288
Entitat singular 082956 00 06 9 00 Polígon industrial de Can Prunera - 21 24 45
Nucli 082956 00 06 9 01 Polígon industrial de Can Prunera - 19 22 41
Disseminat 082956 00 06 9 99 Disseminat del polígon industrial de Can Prunera - 2 2 4
Entitat singular 082956 00 08 1 00 Selva Negra - 457 454 911
Nucli 082956 00 08 1 01 Selva Negra - 457 454 911
Entitat singular 082956 00 09 4 00 Can Batlle - 323 342 665
Nucli 082956 00 09 4 01 Can Batlle - 323 342 665
Entitat singular 082956 00 10 8 00 Can Julià - 187 187 374
Nucli 082956 00 10 8 01 Can Julià - 187 187 374
Entitat singular 082956 00 11 5 00 Can Rovira - 218 216 434
Nucli 082956 00 11 5 01 Can Rovira - 217 215 432
Disseminat 082956 00 11 5 99 Disseminat de Can Rovira - 1 1 2
Entitat singular 082956 00 12 0 00 Vallirana - 2262 2456 4718
Nucli 082956 00 12 0 01 Vallirana - 2262 2456 4718
Entitat singular 082956 00 13 6 00 Interclub Residencial - 5 5 10
Nucli 082956 00 13 6 01 Interclub Residencial - 5 5 10
Entitat singular 082956 00 14 1 00 Mas Rovira, el - 125 123 248
Nucli 082956 00 14 1 01 Mas Rovira, el - 125 123 248
Entitat singular 082956 00 15 4 00 Mirador, el - 174 176 350
Nucli 082956 00 15 4 01 Mirador, el - 174 176 350
Entitat singular 082956 00 16 7 00 Pinars, els - 110 110 220
Nucli 082956 00 16 7 01 Pinars, els - 110 110 220
Entitat singular 082956 00 17 3 00 Pla del Pèlec - 165 133 298
Nucli 082956 00 17 3 01 Pla del Pèlec - 165 133 298
Entitat singular 082956 00 18 9 00 Solana, la - 927 865 1792
Nucli 082956 00 18 9 01 Solana, la - 926 865 1791
Disseminat 082956 00 18 9 99 Disseminat de la Solana - 1 0 1
Entitat singular 082956 00 20 6 00 Vall del Sol - 342 326 668
Nucli 082956 00 20 6 01 Vall del Sol - 342 326 668
Entitat singular 082956 00 21 3 00 Vallirana Parc - 501 485 986
Nucli 082956 00 21 3 01 Vallirana Parc - 501 485 986
Entitat singular 082956 00 22 8 00 Bassioles, les - 246 225 471
Nucli 082956 00 22 8 01 Bassioles, les - 246 225 471
Entitat singular 082956 00 23 4 00 Penya Forcada - 35 31 66
Nucli 082956 00 23 4 01 Penya Forcada - 35 31 66
Entitat singular 082956 00 24 9 00 Pinetella, la - 186 157 343
Nucli 082956 00 24 9 01 Pinetella, la - 186 157 343
Entitat singular 082956 00 25 2 00 Soleia II, la - 40 40 80
Nucli 082956 00 25 2 01 Soleia II, la - 40 40 80
Entitat singular 082956 00 26 5 00 Soleia I, la - 133 135 268
Nucli 082956 00 26 5 01 Soleia I, la - 133 135 268
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082956 01 Can Batlle Urbanització
Unitat població 082956 02 Can Bogunyà Caseria
Unitat població 082956 03 Can Julià Urbanització
Unitat població 082956 04 Can Muntaner Masos
Unitat població 082956 05 Can Prunera (polígon) Polígon industrial
Unitat població 082956 06 Can Prunera (urbanització) Urbanització
Unitat població 082956 07 Can Rovira Urbanització
Unitat població 082956 08 Casetes d'en Julià, les Raval
Unitat població 082956 09 Casetes d'en Muntaner, les Raval
Unitat població 082956 10 Germans Molins Caseria
Unitat població 082956 11 Interclub Residencial Urbanització
Unitat població 082956 12 Lledoner, el Urbanització
Unitat població 082956 13 Llibra Casanoves, la Urbanització
Unitat població 082956 14 Mas de les Fonts, el Urbanització
Unitat població 082956 15 Mas Rovira, el Urbanització
Unitat població 082956 16 Mirador, el Urbanització
Unitat població 082956 17 Pedreres, les Polígon industrial
Unitat població 082956 18 Pinars, els Urbanització
Unitat població 082956 19 Pla del Pèlag, el Urbanització
Unitat població 082956 20 Sant Francesc Caseria
Unitat població 082956 21 Selva Negra Catalana, la Urbanització
Unitat població 082956 22 Solana, la Urbanització
Unitat població 082956 23 Soleia, la Urbanització
Unitat població 082956 24 Vallirana Població
Unitat població 082956 25 Vallirana Parc Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 23,90 Km2 177 m
 • Després: 23,88 Km2 177 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat

Índex [+]

Sou aquí: