Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 38,90 Km2
Altitud 564 m
Població (a 01-01-2020) 175 h
Litoral No
Capital Veciana
Distància -
Codi ajuntament 0829750006

Divisió territorial postal

  • 08289
  • 08719

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082975 00 00 0 00 Veciana
Entitat singular 082975 00 01 7 00 Montfalcó el Gros - 15 15 30
Nucli 082975 00 01 7 01 Montfalcó el Gros - 4 4 8
Disseminat 082975 00 01 7 99 Disseminat de Montfalcó el Gros - 11 11 22
Entitat singular 082975 00 02 2 00 Sant Pere del Vim - 25 30 55
Nucli 082975 00 02 2 01 Sant Pere del Vim - 6 6 12
Disseminat 082975 00 02 2 99 Disseminat de Sant Pere del Vim - 19 24 43
Entitat singular 082975 00 03 8 00 Santa Maria del Camí - 15 13 28
Nucli 082975 00 03 8 01 Santa Maria del Camí - 4 5 9
Disseminat 082975 00 03 8 99 Disseminat de Santa Maria del Camí - 11 8 19
Entitat singular 082975 00 04 3 00 Segur - 19 11 30
Nucli 082975 00 04 3 01 Segur - 9 6 15
Disseminat 082975 00 04 3 99 Disseminat de Segur - 10 5 15
Entitat singular 082975 00 05 6 00 Veciana - 21 11 32
Nucli 082975 00 05 6 01 Veciana - 5 5 10
Disseminat 082975 00 05 6 99 Disseminat de Veciana - 16 6 22
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082975 01 Durban Caseria
Unitat població 082975 02 Montfalcó Gros Llogarret
Unitat població 082975 03 Rubiola, la Caseria
Unitat població 082975 04 Santa Maria del Camí Llogarret
Unitat població 082975 05 Sant Pere del Vim Llogarret
Unitat població 082975 06 Secanella Caseria
Unitat població 082975 07 Segur Població
Unitat població 082975 08 Veciana Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,90 Km2 653 m
  • Després: 38,90 Km2 564 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès
2014-02-06 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT08 Penedès
  • Després: AT06 Comarques Centrals