Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 484 m
Població (a 01-01-2019) 46214 h
Litoral No
Capital Vic
Distància -
Codi ajuntament 0829810007

Divisió territorial postal

 • 08500
 • 08505

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082981 00 00 0 00 Vic
Entitat singular 082981 00 01 7 00 Vic - 23306 22908 46214
Nucli 082981 00 01 7 01 Vic - 22975 22598 45573
Disseminat 082981 00 01 7 99 Disseminat de Vic - 331 310 641
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082981 01 Calldetenes Població
Unitat població 082981 02 Castell d'en Planes, el Urbanització
Unitat població 082981 03 Mas Beuló, el Polígon industrial
Unitat població 082981 04 Polígon Industrial de la Carretera de Roda, el Polígon industrial
Unitat població 082981 05 Sentfores Població
Unitat població 082981 06 Serra-de-senferm Raval
Unitat població 082981 07 Sot dels Pardals, el Polígon industrial
Unitat població 082981 08 Vic Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 03001
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 05001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082981 Vich
 • Després: 082981 Vic
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 30,90 Km2 484 m
 • Després: 30,57 Km2 484 m
2015-06-11 Alteració límits municipals
 • Abans: 30,57 Km2
 • Després: - Km2
2016-12-22 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2