Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,34 Km2
Altitud 286 m
Població (a 01-01-2019) 1107 h
Litoral No
Capital Vilobí del Penedès
Distància -
Codi ajuntament 0830410007

Divisió territorial postal

  • 08735

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083041 00 00 0 00 Vilobí del Penedès
Entitat singular 083041 00 01 7 00 Bellver - 205 194 399
Nucli 083041 00 01 7 01 Bellver - 177 166 343
Disseminat 083041 00 01 7 99 Disseminat de Bellver - 28 28 56
Entitat singular 083041 00 02 2 00 Vilobí del Penedès - 189 160 349
Nucli 083041 00 02 2 01 Vilobí del Penedès - 135 120 255
Disseminat 083041 00 02 2 99 Disseminat de Vilobí del Penedès - 54 40 94
Entitat singular 083041 00 03 8 00 Guixeres, les - 175 184 359
Nucli 083041 00 03 8 01 Guixeres, les - 147 159 306
Disseminat 083041 00 03 8 99 Disseminat de les Guixeres - 28 25 53
Entitat singular 083041 00 04 3 00 Polígon Industrial - 0 0 0
Nucli 083041 00 04 3 01 Polígon Industrial - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083041 01 Bellver Raval
Unitat població 083041 02 Guixeres de Baix, les Veïnat
Unitat població 083041 03 Guixeres de Dalt, les Veïnat
Unitat població 083041 04 Vallformosa Població
Unitat població 083041 05 Vilobí del Penedès Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 083041 Viloví
  • Després: 083041 Vilobí del Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,40 Km2 333 m
  • Després: 9,34 Km2 286 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès