Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 66,81 Km2
Altitud 729 m
Població (a 01-01-2020) 172 h
Litoral No
Capital Serrateix
Distància -
Codi ajuntament 0830890004

Divisió territorial postal

  • 08673

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083089 00 00 0 00 Viver i Serrateix
Entitat singular 083089 00 01 7 00 Sant Joan de Montdarn - 9 13 22
Disseminat 083089 00 01 7 99 Sant Joan de Montdarn -Disseminat- - 9 13 22
Entitat singular 083089 00 02 2 00 Serrateix - 45 38 83
Disseminat 083089 00 02 2 99 Serrateix -Disseminat- - 45 38 83
Entitat singular 083089 00 03 8 00 Viver - 34 33 67
Disseminat 083089 00 03 8 99 Viver -Disseminat- - 34 33 67
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083089 01 Sant Joan de Montdarn Caseria
Unitat població 083089 02 Serrateix Població
Unitat població 083089 03 Viver Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 66,80 Km2 729 m
  • Després: 66,81 Km2 729 m