Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 47,79 Km2
Altitud 822 m
Població (a 01-01-2019) 279 h
Litoral No
Capital Rupit
Distància -
Codi ajuntament 0890190004

Divisió territorial postal

  • 08569

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 089019 00 00 0 00 Rupit i Pruit
Entitat singular 089019 00 01 7 00 Pruit - 43 44 87
Disseminat 089019 00 01 7 99 Pruit -Disseminat- - 43 44 87
Entitat singular 089019 00 02 2 00 Rupit - 96 96 192
Nucli 089019 00 02 2 01 Rupit - 81 84 165
Disseminat 089019 00 02 2 99 Disseminat de Rupit - 15 12 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 089019 01 Pruit Llogarret
Unitat població 089019 02 Rupit Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1977-05-28 Agregació de municipis Abans:
  • 081862 Rupit
  • 081733 Pruit
Després:
  • 089019 Rupit i Pruit
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 47,80 Km2 822 m
  • Després: 47,79 Km2 822 m