Saltar al contingut principal

089030 Sant Julià de Cerdanyola

Característiques generals
Valor
Superfície 11,61 Km2
Altitud 954 m
Població (a 01-01-2020) 229 h
Litoral No
Capital Sant Julià de Cerdanyola
Distància -
Codi ajuntament 0890300000

Divisió territorial postal

  • 08694

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 089030 00 00 0 00 Sant Julià de Cerdanyola
Entitat singular 089030 00 01 7 00 Sant Julià de Cerdanyola - 127 102 229
Nucli 089030 00 01 7 01 Sant Julià de Cerdanyola - 118 98 216
Disseminat 089030 00 01 7 99 Disseminat de Sant Julià de Cerdanyola - 9 4 13

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-07-12 Desagregació de municipis Abans:
  • 080996 Guardiola de Berguedà
Després:
  • 089030 Sant Julià de Cerdanyola
  • 080996 Guardiola de Berguedà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,96 Km2 967 m
  • Després: 11,61 Km2 954 m