Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,47 Km2
Altitud 100 m
Població (a 01-01-2020) 2992 h
Litoral No
Capital Palma de Cervelló, la
Distància -
Codi ajuntament 0890580001

Divisió territorial postal

  • 08756

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 089058 00 00 0 00 Palma de Cervelló, la
Entitat singular 089058 00 01 7 00 Ca n'Iglésies - 735 769 1504
Nucli 089058 00 01 7 01 Ca n'Iglésies - 735 769 1504
Entitat singular 089058 00 02 2 00 Can Mascaró - 1 2 3
Nucli 089058 00 02 2 01 Can Mascaró - 0 0 0
Disseminat 089058 00 02 2 99 Disseminat de Can Mascaró - 1 2 3
Entitat singular 089058 00 03 8 00 Can Vidal - 81 60 141
Nucli 089058 00 03 8 01 Can Vidal - 81 60 141
Entitat singular 089058 00 04 3 00 Palma de Cervelló, la - 658 686 1344
Nucli 089058 00 04 3 01 Palma de Cervelló, la - 616 658 1274
Disseminat 089058 00 04 3 99 Disseminat de la Palma de Cervelló - 42 28 70

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-07-28 Desagregació de municipis Abans:
  • 080689 Cervelló
Després:
  • 089058 Palma de Cervelló, la
  • 080689 Cervelló
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 m
  • Després: 5,47 Km2 100 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat