Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 169 m
Població (a 01-01-2020) 765 h
Litoral No
Capital Aiguaviva
Distància -
Codi ajuntament 1700250006

Divisió territorial postal

  • 17181

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170025 00 00 0 00 Aiguaviva
Entitat singular 170025 00 01 7 00 Aiguaviva - 178 177 355
Nucli 170025 00 01 7 01 Aiguaviva - 178 177 355
Entitat singular 170025 00 02 2 00 Güell - 27 18 45
Disseminat 170025 00 02 2 99 Güell -Disseminat- - 27 18 45
Entitat singular 170025 00 03 8 00 Masrocs - 5 6 11
Disseminat 170025 00 03 8 99 Masrocs -Disseminat- - 5 6 11
Entitat singular 170025 00 04 3 00 Migdia - 36 25 61
Disseminat 170025 00 04 3 99 Migdia -Disseminat- - 36 25 61
Entitat singular 170025 00 05 6 00 Puigtorrat - 31 36 67
Disseminat 170025 00 05 6 99 Puigtorrat -Disseminat- - 31 36 67
Entitat singular 170025 00 06 9 00 Rajoleries - 19 21 40
Disseminat 170025 00 06 9 99 Rajoleries -Disseminat- - 19 21 40
Entitat singular 170025 00 07 5 00 Can Jordi - 30 36 66
Nucli 170025 00 07 5 01 Can Jordi - 30 36 66
Entitat singular 170025 00 08 1 00 Mas Aliu - 59 61 120
Nucli 170025 00 08 1 01 Mas Aliu - 59 61 120
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170025 01 Aeroport de Girona-Costa Brava, l' Divers
Unitat població 170025 02 Aiguaviva Població
Unitat població 170025 03 Can Jordi Urbanització
Unitat població 170025 04 Cau de Grill, el Veïnat
Unitat població 170025 05 Güell Barri
Unitat població 170025 06 Mas Aliu, el Urbanització
Unitat població 170025 07 Masrocs Barri
Unitat població 170025 08 Migdia Barri
Unitat població 170025 09 Puigtorrat Veïnat
Unitat població 170025 10 Rajoleries, les Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,90 Km2 169 m
  • Després: 13,92 Km2 169 m
2015-10-01 Alteració límits municipals
  • Abans: 13,92 Km2
  • Després: - Km2