Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,12 Km2
Altitud 25 m
Població (a 01-01-2020) 759 h
Litoral No
Capital Albons
Distància -
Codi ajuntament 1700460009

Divisió territorial postal

  • 17136

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170046 00 00 0 00 Albons
Entitat singular 170046 00 01 7 00 Albons - 391 368 759
Nucli 170046 00 01 7 01 Albons - 355 337 692
Disseminat 170046 00 01 7 99 Disseminat d'Albons - 36 31 67
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170046 01 Albons Població
Unitat població 170046 02 Creu d'Albons, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Creu d'Albons, la
  • Després: Albons
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,20 Km2 25 m
  • Després: 11,12 Km2 25 m