Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,56 Km2
Altitud 183 m
Població (a 01-01-2019) 397 h
Litoral No
Capital Argelaguer
Distància -
Codi ajuntament 1701010007

Divisió territorial postal

  • 17853

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170101 00 00 0 00 Argelaguer
Entitat singular 170101 00 01 7 00 Argelaguer - 170 162 332
Nucli 170101 00 01 7 01 Argelaguer - 170 162 332
Entitat singular 170101 00 02 2 00 Guilar, el - 4 3 7
Disseminat 170101 00 02 2 99 Guilar, el -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 170101 00 03 8 00 Hostalnou de Llierca, l' - 11 8 19
Nucli 170101 00 03 8 01 Hostalnou de Llierca, l' - 11 8 19
Entitat singular 170101 00 04 3 00 Sant Sebastià - 7 7 14
Disseminat 170101 00 04 3 99 Sant Sebastià -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 170101 00 05 6 00 Santa Magdalena - 5 5 10
Disseminat 170101 00 05 6 99 Santa Magdalena -Disseminat- - 5 5 10
Entitat singular 170101 00 06 9 00 Tapioles - 8 7 15
Disseminat 170101 00 06 9 99 Tapioles -Disseminat- - 8 7 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170101 01 Argelaguer Població
Unitat població 170101 02 Guilar, el Veïnat
Unitat població 170101 03 Hostalnou de Llierca, l' Raval
Unitat població 170101 04 Sant Sebastià Caseria
Unitat població 170101 05 Santa Magdalena Caseria
Unitat població 170101 06 Tapioles Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,70 Km2 183 m
  • Després: 12,56 Km2 183 m