Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,60 Km2
Altitud 7 m
Població (a 01-01-2020) 951 h
Litoral No
Capital Armentera, l'
Distància -
Codi ajuntament 1701180001

Divisió territorial postal

  • 17472

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170118 00 00 0 00 Armentera, l'
Entitat singular 170118 00 01 7 00 Armentera, l' - 478 473 951
Nucli 170118 00 01 7 01 Armentera, l' - 467 472 939
Disseminat 170118 00 01 7 99 Disseminat de l'Armentera - 11 1 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170118 01 Armentera, l' Vila
Unitat població 170118 02 Vivendes del Patronat, les Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170118 Armentera
  • Després: 170118 Armentera, l'
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,70 Km2 7 m
  • Després: 5,60 Km2 7 m