Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,68 Km2
Altitud 35 m
Població (a 01-01-2019) 693 h
Litoral No
Capital Bellcaire d'Empordà
Distància -
Codi ajuntament 1701820002

Divisió territorial postal

  • 17141

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170182 00 00 0 00 Bellcaire d'Empordà
Entitat singular 170182 00 01 7 00 Bellcaire d'Empordà - 336 357 693
Nucli 170182 00 01 7 01 Bellcaire d'Empordà - 307 324 631
Disseminat 170182 00 01 7 99 Disseminat de Bellcaire d'Empordà - 29 33 62
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170182 01 Bellcaire d'Empordà Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-12-18 Canvi de nom
  • Abans: 170182 Bellcaire
  • Després: 170182 Bellcaire d'Empordà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,20 Km2 35 m
  • Després: 12,68 Km2 35 m