Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,91 Km2
Altitud 338 m
Població (a 01-01-2020) 186 h
Litoral No
Capital Beuda
Distància -
Codi ajuntament 1702160009

Divisió territorial postal

  • 17850
  • 17851

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170216 00 00 0 00 Beuda
Entitat singular 170216 00 01 7 00 Beuda - 44 37 81
Nucli 170216 00 01 7 01 Beuda - 5 8 13
Disseminat 170216 00 01 7 99 Disseminat de Beuda - 39 29 68
Entitat singular 170216 00 02 2 00 Lligordà - 17 18 35
Disseminat 170216 00 02 2 99 Lligordà -Disseminat- - 17 18 35
Entitat singular 170216 00 03 8 00 Palera - 6 6 12
Disseminat 170216 00 03 8 99 Palera -Disseminat- - 6 6 12
Entitat singular 170216 00 04 3 00 Segueró - 32 26 58
Disseminat 170216 00 04 3 99 Segueró -Disseminat- - 32 26 58
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170216 01 Beuda Població
Unitat població 170216 02 Lligordà Caseria
Unitat població 170216 03 Palera Caseria
Unitat població 170216 04 Segueró Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,70 Km2 338 m
  • Després: 35,91 Km2 338 m