Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,44 Km2
Altitud 23 m
Població (a 01-01-2020) 2695 h
Litoral
Capital Cadaqués
Distància -
Codi ajuntament 1703290004

Divisió territorial postal

  • 17488

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170329 00 00 0 00 Cadaqués
Entitat singular 170329 00 01 7 00 Cadaqués - 1300 1395 2695
Nucli 170329 00 01 7 01 Cadaqués - 1233 1332 2565
Disseminat 170329 00 01 7 99 Disseminat de Cadaqués - 67 63 130
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170329 01 Cadaqués Vila
Unitat població 170329 02 Caials, els Urbanització
Unitat població 170329 03 Heretat, l' Urbanització
Unitat població 170329 04 Portlligat Raval
Unitat població 170329 05 Sant Pius V Urbanització
Unitat població 170329 06 Tudela Divers

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,70 Km2 23 m
  • Després: 26,44 Km2 23 m