Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,62 Km2
Altitud 738 m
Població (a 01-01-2020) 3232 h
Litoral No
Capital Campdevànol
Distància -
Codi ajuntament 1703660009

Divisió territorial postal

  • 17530
  • 17531

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170366 00 00 0 00 Campdevànol
Entitat singular 170366 00 01 7 00 Campdevànol - 1433 1541 2974
Nucli 170366 00 01 7 01 Campdevànol - 1433 1541 2974
Entitat singular 170366 00 02 2 00 Creu, la - 46 47 93
Disseminat 170366 00 02 2 99 Creu, la -Disseminat- - 46 47 93
Entitat singular 170366 00 03 8 00 Herand, l' - 0 0 0
Disseminat 170366 00 03 8 99 Herand, l' -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170366 00 04 3 00 Sant Cristòfol - 2 4 6
Disseminat 170366 00 04 3 99 Sant Cristòfol -Disseminat- - 2 4 6
Entitat singular 170366 00 05 6 00 Sant Llorenç de Campdevànol - 27 32 59
Disseminat 170366 00 05 6 99 Sant Llorenç de Campdevànol -Disseminat- - 27 32 59
Entitat singular 170366 00 06 9 00 Sant Martí d'Armàncies - 41 38 79
Disseminat 170366 00 06 9 99 Sant Martí d'Armàncies -Disseminat- - 41 38 79
Entitat singular 170366 00 07 5 00 Sant Pere d'Aüira - 3 3 6
Disseminat 170366 00 07 5 99 Sant Pere d'Aüira -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 170366 00 08 1 00 Sant Quintí de Puigrodon - 8 7 15
Disseminat 170366 00 08 1 99 Sant Quintí de Puigrodon -Disseminat- - 8 7 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170366 01 Campdevànol Població
Unitat població 170366 02 Castell, el Barri
Unitat població 170366 03 Colònia Molinou, la Colònia
Unitat població 170366 04 Colònia Pernau, la Colònia
Unitat població 170366 05 Creu, la Barri
Unitat població 170366 06 Herand, l' Colònia
Unitat població 170366 07 Roser, el Urbanització
Unitat població 170366 08 Sant Cristòfol Caseria
Unitat població 170366 09 Sant Llorenç Caseria
Unitat població 170366 10 Sant Martí d'Armàncies Caseria
Unitat població 170366 11 Sant Pere d'Auira Caseria
Unitat població 170366 12 Sant Quintí de Puig-rodon Caseria
Unitat població 170366 13 Vistalegre Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170366 Campdevánol
  • Després: 170366 Campdevànol
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,80 Km2 738 m
  • Després: 32,62 Km2 738 m