Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 42,29 Km2
Altitud 17 m
Població (a 01-01-2018) 10820 h
Litoral
Capital Castelló d'Empúries
Distància -
Codi ajuntament 1704700000

Divisió territorial postal

 • 17486
 • 17487

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170470 00 00 0 00 Castelló d'Empúries
Entitat singular 170470 00 01 7 00 Empuriabrava - 3519 3294 6813
Nucli 170470 00 01 7 01 Empuriabrava - 3519 3294 6813
Entitat singular 170470 00 02 2 00 Castelló d'Empúries - 1976 2031 4007
Nucli 170470 00 02 2 01 Castelló d'Empúries - 1912 1986 3898
Disseminat 170470 00 02 2 99 Disseminat de Castelló d'Empúries - 64 45 109
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170470 01 Can Sabarrés Urbanització
Unitat població 170470 02 Castelló d'Empúries Vila
Unitat població 170470 03 Empuriabrava Urbanització
Unitat població 170470 04 Masnou, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 170470 Castelló de Ampurias
 • Després: 170470 Castelló d'Empúries
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 41,80 Km2 17 m
 • Després: 42,29 Km2 17 m