Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,97 Km2
Altitud 45 m
Població (a 01-01-2020) 966 h
Litoral No
Capital Cervià de Ter
Distància -
Codi ajuntament 1705020002

Divisió territorial postal

  • 17464

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170502 00 00 0 00 Cervià de Ter
Entitat singular 170502 00 01 7 00 Cervià de Ter - 388 374 762
Nucli 170502 00 01 7 01 Cervià de Ter - 381 365 746
Disseminat 170502 00 01 7 99 Disseminat de Cervià de Ter - 7 9 16
Entitat singular 170502 00 02 2 00 Raset - 106 98 204
Disseminat 170502 00 02 2 99 Raset -Disseminat- - 106 98 204
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170502 01 Cervià de Ter Població
Unitat població 170502 02 Sorreres, les Raval
Unitat població 170502 03 Veïnat de Baix, el Raval
Unitat població 170502 04 Veïnat de Dalt, el Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170502 Cerviá de Ter
  • Després: 170502 Cervià de Ter
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,60 Km2 45 m
  • Després: 9,97 Km2 45 m