Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,31 Km2
Altitud 43 m
Població (a 01-01-2020) 1268 h
Litoral No
Capital Corçà
Distància -
Codi ajuntament 1705770005

Divisió territorial postal

  • 17120
  • 17121

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170577 00 00 0 00 Corçà
Entitat singular 170577 00 01 7 00 Cassà de Pelràs - 30 28 58
Nucli 170577 00 01 7 01 Cassà de Pelràs - 7 13 20
Disseminat 170577 00 01 7 99 Disseminat de Cassà de Pelràs - 23 15 38
Entitat singular 170577 00 02 2 00 Corçà - 489 471 960
Nucli 170577 00 02 2 01 Corçà - 106 114 220
Nucli 170577 00 02 2 02 Santa Cristina - 338 325 663
Disseminat 170577 00 02 2 99 Disseminat de Corçà - 45 32 77
Entitat singular 170577 00 08 1 00 Casavells - 104 102 206
Nucli 170577 00 08 1 01 Casavells - 69 66 135
Disseminat 170577 00 08 1 99 Disseminat de Casavells - 35 36 71
Entitat singular 170577 00 10 8 00 Matajudaica - 19 25 44
Nucli 170577 00 10 8 01 Matajudaica - 18 20 38
Disseminat 170577 00 10 8 99 Disseminat de Matajudaica - 1 5 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170577 01 Anyells Veïnat
Unitat població 170577 02 Caçà de Pelràs Població
Unitat població 170577 03 Casavells Població
Unitat població 170577 04 Corçà Vila
Unitat població 170577 05 Costes, les Raval
Unitat població 170577 06 Matajudaica Població
Unitat població 170577 07 Planils Veïnat
Unitat població 170577 08 Rissec Caseria
Unitat població 170577 09 Santa Cristina Urbanització
Unitat població 170577 10 Torreguinarda Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170577 Corsá
  • Després: 170577 Corçà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,90 Km2 43 m
  • Després: 16,31 Km2 43 m