Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,44 Km2
Altitud 752 m
Població (a 01-01-2019) 215 h
Litoral No
Capital Espinelves
Distància -
Codi ajuntament 1706380001

Divisió territorial postal

  • 17405

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170638 00 00 0 00 Espinelves
Entitat singular 170638 00 01 7 00 Espinelves - 110 105 215
Nucli 170638 00 01 7 01 Espinelves - 98 92 190
Disseminat 170638 00 01 7 99 Disseminat d'Espinelves - 12 13 25
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170638 01 Espinelves Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170638 Espinelvas
  • Després: 170638 Espinelves
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,70 Km2 752 m
  • Després: 17,44 Km2 752 m