Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,54 Km2
Altitud 124 m
Població (a 01-01-2018) 425 h
Litoral No
Capital Espolla
Distància -
Codi ajuntament 1706430008

Divisió territorial postal

  • 17753

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170643 00 00 0 00 Espolla
Entitat singular 170643 00 01 7 00 Espolla - 210 215 425
Nucli 170643 00 01 7 01 Espolla - 197 201 398
Nucli 170643 00 01 7 02 Vilars, els - 2 3 5
Disseminat 170643 00 01 7 99 Disseminat d'Espolla - 11 11 22
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170643 01 Espolla Població
Unitat població 170643 02 Vilars, els Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,10 Km2 124 m
  • Després: 43,54 Km2 124 m