Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,53 Km2
Altitud 34 m
Població (a 01-01-2020) 1130 h
Litoral No
Capital Flaçà
Distància -
Codi ajuntament 1706750006

Divisió territorial postal

  • 17463

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170675 00 00 0 00 Flaçà
Entitat singular 170675 00 03 8 00 Flaçà - 551 579 1130
Nucli 170675 00 03 8 01 Flaçà - 525 558 1083
Disseminat 170675 00 03 8 99 Disseminat de Flaçà - 26 21 47
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170675 01 Ferreres Veïnat
Unitat població 170675 02 Flaçà Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-05-13 Canvi de nom
  • Abans: 170675 Flassá
  • Després: 170675 Flaçà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,70 Km2 34 m
  • Després: 6,53 Km2 34 m