Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,29 Km2
Altitud 29 m
Població (a 01-01-2020) 146 h
Litoral No
Capital Fontanilles
Distància -
Codi ajuntament 1707080001

Divisió territorial postal

  • 17257

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170708 00 00 0 00 Fontanilles
Entitat singular 170708 00 01 7 00 Fontanilles - 51 42 93
Nucli 170708 00 01 7 01 Fontanilles - 35 27 62
Disseminat 170708 00 01 7 99 Disseminat de Fontanilles - 16 15 31
Entitat singular 170708 00 02 2 00 Llabià - 30 23 53
Nucli 170708 00 02 2 01 Llabià - 12 10 22
Disseminat 170708 00 02 2 99 Disseminat de Llabià - 18 13 31
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170708 01 Fontanilles Població
Unitat població 170708 02 Llabià Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170708 Fontanillas
  • Després: 170708 Fontanilles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,50 Km2 29 m
  • Després: 9,29 Km2 29 m