Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,73 km²
Altitud 983 m
Població (a 01-01-2022) 533 h
Litoral No
Capital Llanars
Distància -
Codi ajuntament 1709110007

Divisió territorial postal

  • 17869

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2022)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170911 00 00 0 00 Llanars
Entitat singular 170911 00 01 7 00 Espinalba - 25 23 48
Disseminat 170911 00 01 7 99 Espinalba -Disseminat- - 25 23 48
Entitat singular 170911 00 02 2 00 Feitús - 2 2 4
Disseminat 170911 00 02 2 99 Feitús -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 170911 00 03 8 00 Llanarès, el - 25 25 50
Disseminat 170911 00 03 8 99 Llanarès, el -Disseminat- - 25 25 50
Entitat singular 170911 00 04 3 00 Llanars - 203 206 409
Nucli 170911 00 04 3 01 Llanars - 203 206 409
Entitat singular 170911 00 05 6 00 Riberal de Feitús, el - 13 8 21
Disseminat 170911 00 05 6 99 Riberal de Feitús, el -Disseminat- - 13 8 21
Entitat singular 170911 00 06 9 00 Planes de Llanars, les - 1 0 1
Nucli 170911 00 06 9 01 Planes de Llanars, les - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170911 01 Espinalba Veïnat
Unitat població 170911 02 Faitús Caseria
Unitat població 170911 03 Llanarès, el Veïnat
Unitat població 170911 04 Llanars Població
Unitat població 170911 05 Riberal de Faitús, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2022)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170911 Llanás
  • Després: 170911 Llanars
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,80 km² 983 m
  • Després: 24,73 km² 983 m