Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,93 Km2
Altitud 1224 m
Població (a 01-01-2020) 1431 h
Litoral No
Capital Llívia
Distància -
Codi ajuntament 1709470005

Divisió territorial postal

  • 17527

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170947 00 00 0 00 Llívia
Entitat singular 170947 00 01 7 00 Cereja - 19 16 35
Nucli 170947 00 01 7 01 Cereja - 19 16 35
Disseminat 170947 00 01 7 99 Disseminat de Cereja - 0 0 0
Entitat singular 170947 00 02 2 00 Gorguja - 11 8 19
Nucli 170947 00 02 2 01 Gorguja - 10 6 16
Disseminat 170947 00 02 2 99 Disseminat de Gorguja - 1 2 3
Entitat singular 170947 00 03 8 00 Llívia - 715 662 1377
Nucli 170947 00 03 8 01 Llívia - 707 652 1359
Disseminat 170947 00 03 8 99 Disseminat de Llívia - 8 10 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170947 01 Cereja Població
Unitat població 170947 02 Gorguja Població
Unitat població 170947 03 Gorguja Petita Llogarret
Unitat població 170947 04 Llívia Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,80 Km2 1224 m
  • Després: 12,93 Km2 1224 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran