Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 895 m
Població (a 01-01-2020) 212 h
Litoral No
Capital Llosses, les
Distància -
Codi ajuntament 1709630008

Divisió territorial postal

 • 17512
 • 17513
 • 17514
 • 17532

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170963 00 00 0 00 Llosses, les
Entitat singular 170963 00 01 7 00 Farga de Bebié, la - 1 3 4
Nucli 170963 00 01 7 01 Farga de Bebié, la - 1 3 4
Entitat singular 170963 00 02 2 00 Llosses, les - 20 21 41
Disseminat 170963 00 02 2 99 Llosses, les -Disseminat- - 20 21 41
Entitat singular 170963 00 03 8 00 Sant Esteve de Vallespirans - 38 23 61
Disseminat 170963 00 03 8 99 Sant Esteve de Vallespirans -Disseminat- - 38 23 61
Entitat singular 170963 00 04 3 00 Sant Martí de Vinyoles - 10 5 15
Disseminat 170963 00 04 3 99 Sant Martí de Vinyoles -Disseminat- - 10 5 15
Entitat singular 170963 00 05 6 00 Sant Sadurní de Sovelles - 10 5 15
Disseminat 170963 00 05 6 99 Sant Sadurní de Sovelles -Disseminat- - 10 5 15
Entitat singular 170963 00 06 9 00 Santa Maria de Matamala - 22 27 49
Disseminat 170963 00 06 9 99 Santa Maria de Matamala -Disseminat- - 22 27 49
Entitat singular 170963 00 07 5 00 Viladonja - 9 2 11
Disseminat 170963 00 07 5 99 Viladonja -Disseminat- - 9 2 11
Entitat singular 170963 00 08 1 00 Palmerola - 11 5 16
Disseminat 170963 00 08 1 99 Palmerola -Disseminat- - 11 5 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170963 01 Farga de Bebié, la Colònia
Unitat població 170963 02 Santa Maria de les Llosses Població
Unitat població 170963 03 Santa Maria de Matamala Caseria
Unitat població 170963 04 Sant Esteve de Vallespirans Caseria
Unitat població 170963 05 Sant Martí de Vinyoles Caseria
Unitat població 170963 06 Sant Sadurní de Sovelles Caseria
Unitat població 170963 07 Viladonja Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-23 Canvi de nom
 • Abans: 170963 Llosas, las
 • Després: 170963 Llosses, les
1991-03-27 Agregació de municipis Abans:
 • 170963 Llosses, les
 • 171220 Palmerola
Després:
 • 170963 Llosses, les
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Santa Maria de les Llosses
 • Després: Llosses, les
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 114,00 Km2 1000 m
 • Després: 114,02 Km2 895 m
2002-11-26 Alteració límits municipals
 • Abans: 114,02 Km2
 • Després: - Km2