Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,03 Km2
Altitud 59 m
Població (a 01-01-2020) 198 h
Litoral No
Capital Mollet de Peralada
Distància -
Codi ajuntament 1710610007

Divisió territorial postal

  • 17752

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171061 00 00 0 00 Mollet de Peralada
Entitat singular 171061 00 01 7 00 Cagaloca - 0 0 0
Disseminat 171061 00 01 7 99 Cagaloca -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 171061 00 02 2 00 Costes, les - 5 7 12
Disseminat 171061 00 02 2 99 Costes, les -Disseminat- - 5 7 12
Entitat singular 171061 00 03 8 00 Mollet de Peralada - 99 87 186
Nucli 171061 00 03 8 01 Mollet de Peralada - 96 86 182
Disseminat 171061 00 03 8 99 Disseminat de Mollet de Peralada - 3 1 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171061 01 Casaloca Masos
Unitat població 171061 02 Costes, les Veïnat
Unitat població 171061 03 Mollet de Peralada Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 171061 Mollet de Perelada
  • Després: 171061 Mollet de Peralada
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 3,30 Km2 59 m
  • Després: 6,03 Km2 59 m