Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,09 Km2
Altitud 1182 m
Població (a 01-01-2020) 336 h
Litoral No
Capital Molló
Distància -
Codi ajuntament 1710770005

Divisió territorial postal

  • 17868

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171077 00 00 0 00 Molló
Entitat singular 171077 00 01 7 00 Can Solà - 5 5 10
Disseminat 171077 00 01 7 99 Can Solà -Disseminat- - 5 5 10
Entitat singular 171077 00 02 2 00 Espinavell - 19 24 43
Nucli 171077 00 02 2 01 Espinavell - 16 20 36
Disseminat 171077 00 02 2 99 Disseminat d'Espinavell - 3 4 7
Entitat singular 171077 00 03 8 00 Favars - 14 21 35
Disseminat 171077 00 03 8 99 Favars -Disseminat- - 14 21 35
Entitat singular 171077 00 04 3 00 Fabert - 1 1 2
Disseminat 171077 00 04 3 99 Fabert -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 171077 00 05 6 00 Ginestosa - 13 11 24
Disseminat 171077 00 05 6 99 Ginestosa -Disseminat- - 13 11 24
Entitat singular 171077 00 06 9 00 Grells - 3 3 6
Disseminat 171077 00 06 9 99 Grells -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 171077 00 07 5 00 Molló - 97 94 191
Nucli 171077 00 07 5 01 Molló - 97 94 191
Entitat singular 171077 00 08 1 00 Moixons - 7 6 13
Disseminat 171077 00 08 1 99 Moixons -Disseminat- - 7 6 13
Entitat singular 171077 00 09 4 00 Riberal, el - 7 5 12
Disseminat 171077 00 09 4 99 Riberal, el -Disseminat- - 7 5 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171077 01 Can Solà Caseria
Unitat població 171077 02 Espinavell Població
Unitat població 171077 03 Fabert Veïnat
Unitat població 171077 04 Favars Caseria
Unitat població 171077 05 Ginestosa, la Veïnat
Unitat població 171077 06 Graells Caseria
Unitat població 171077 07 Moixons Veïnat
Unitat població 171077 08 Molló Població
Unitat població 171077 09 Riberal, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,60 Km2 1182 m
  • Després: 43,09 Km2 1182 m