Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,52 Km2
Altitud 98 m
Població (a 01-01-2020) 361 h
Litoral No
Capital Ordis
Distància -
Codi ajuntament 1711560009

Divisió territorial postal

  • 17772

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171156 00 00 0 00 Ordis
Entitat singular 171156 00 01 7 00 Ordis - 185 161 346
Nucli 171156 00 01 7 01 Ordis - 169 145 314
Disseminat 171156 00 01 7 99 Disseminat d'Ordis - 16 16 32
Entitat singular 171156 00 02 2 00 Pols - 8 7 15
Nucli 171156 00 02 2 01 Pols - 6 2 8
Disseminat 171156 00 02 2 99 Disseminat de Pols - 2 5 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171156 01 Ordis Població
Unitat població 171156 02 Pols Veïnat
Unitat població 171156 03 Sant Nicolau Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,50 Km2 98 m
  • Després: 8,52 Km2 98 m