Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,99 Km2
Altitud 12 m
Població (a 01-01-2019) 17910 h
Litoral
Capital Palamós
Distància -
Codi ajuntament 1711810007

Divisió territorial postal

 • 17230

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171181 00 00 0 00 Palamós
Entitat singular 171181 00 01 7 00 Cala Margarida - 5 2 7
Disseminat 171181 00 01 7 99 Cala Margarida -Disseminat- - 5 2 7
Entitat singular 171181 00 02 2 00 Figuerar, el - 41 40 81
Nucli 171181 00 02 2 01 Figuerar, el - 41 40 81
Disseminat 171181 00 02 2 99 Disseminat del Figuerar - 0 0 0
Entitat singular 171181 00 03 8 00 Fosca, la - 8 5 13
Disseminat 171181 00 03 8 99 Fosca, la -Disseminat- - 8 5 13
Entitat singular 171181 00 04 3 00 Palamós - 4438 4704 9142
Nucli 171181 00 04 3 01 Palamós - 4438 4704 9142
Entitat singular 171181 00 05 6 00 Alguer, s' - 0 0 0
Disseminat 171181 00 05 6 99 Alguer, s' -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 171181 00 06 9 00 Sant Joan de Palamós - 4212 4339 8551
Nucli 171181 00 06 9 01 Sant Joan de Palamós - 4197 4324 8521
Disseminat 171181 00 06 9 99 Disseminat de Sant Joan de Palamós - 15 15 30
Entitat singular 171181 00 07 5 00 Vila-romà - 62 54 116
Disseminat 171181 00 07 5 99 Vila-romà -Disseminat- - 62 54 116
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171181 01 Alguer, s' Caseria
Unitat població 171181 02 Belitrar, el Urbanització
Unitat població 171181 03 Cala Margarida Caseria
Unitat població 171181 04 Figuerar, el Caseria
Unitat població 171181 05 Fosca, la Urbanització
Unitat població 171181 06 Mas Oliver, el Urbanització
Unitat població 171181 07 Palamós Vila
Unitat població 171181 08 Palmar, el Urbanització
Unitat població 171181 09 Pla des Pla, el Urbanització
Unitat població 171181 10 Rutlla, la Urbanització
Unitat població 171181 11 Rutlla Alta, la Urbanització
Unitat població 171181 12 Sant Esteve de la Fosca Urbanització
Unitat població 171181 13 Sant Joan de Palamós Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02002
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 13,90 Km2 12 m
 • Després: 13,99 Km2 12 m