Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,95 Km2
Altitud 152 m
Població (a 01-01-2020) 448 h
Litoral No
Capital Palol de Revardit
Distància -
Codi ajuntament 1712360009

Divisió territorial postal

  • 17843

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171236 00 00 0 00 Palol de Revardit
Entitat singular 171236 00 01 7 00 Sant Martí de la Mota - 30 39 69
Disseminat 171236 00 01 7 99 Sant Martí de la Mota -Disseminat- - 30 39 69
Entitat singular 171236 00 02 2 00 Palol de Revardit - 122 118 240
Nucli 171236 00 02 2 01 Can Vinardell - 35 31 66
Nucli 171236 00 02 2 02 Palol de Revardit - 49 55 104
Disseminat 171236 00 02 2 99 Disseminat de Palol de Revardit - 38 32 70
Entitat singular 171236 00 03 8 00 Riudellots de la Creu - 71 68 139
Disseminat 171236 00 03 8 99 Riudellots de la Creu -Disseminat- - 71 68 139
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171236 01 Banyeta, la Veïnat
Unitat població 171236 02 Beguda, la Veïnat
Unitat població 171236 03 Can Batlle Barri
Unitat població 171236 04 Can Comes Veïnat
Unitat població 171236 05 Palol de Revardit Població
Unitat població 171236 06 República, la Caseria
Unitat població 171236 07 Riudellots de la Creu Població
Unitat població 171236 08 Sant Martí de la Mota Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171236 Palol de Rebardit, la
  • Després: 171236 Palol de Revardit
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 20 Gironès
  • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,30 Km2 152 m
  • Després: 17,95 Km2 152 m