Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,56 Km2
Altitud 93 m
Població (a 01-01-2020) 435 h
Litoral No
Capital Pera, la
Distància -
Codi ajuntament 1713060009

Divisió territorial postal

  • 17120

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171306 00 00 0 00 Pera, la
Entitat singular 171306 00 01 7 00 Pedrinyà - 9 10 19
Disseminat 171306 00 01 7 99 Pedrinyà -Disseminat- - 9 10 19
Entitat singular 171306 00 02 2 00 Pera, la - 122 123 245
Nucli 171306 00 02 2 01 Pera, la - 74 82 156
Disseminat 171306 00 02 2 99 Disseminat de la Pera - 48 41 89
Entitat singular 171306 00 03 8 00 Púbol - 68 68 136
Nucli 171306 00 03 8 01 Púbol - 56 58 114
Disseminat 171306 00 03 8 99 Disseminat de Púbol - 12 10 22
Entitat singular 171306 00 04 3 00 Riuràs - 18 17 35
Nucli 171306 00 04 3 01 Riuràs - 18 17 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171306 01 Pedrinyà Població
Unitat població 171306 02 Pera, la Població
Unitat població 171306 03 Púbol Població
Unitat població 171306 04 Riuràs Veïnat
Unitat població 171306 05 Rocamartí Caseria
Unitat població 171306 06 Vall, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,50 Km2 93 m
  • Després: 11,56 Km2 93 m