Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,61 Km2
Altitud 32 m
Població (a 01-01-2020) 1898 h
Litoral No
Capital Peralada
Distància -
Codi ajuntament 1713280001

Divisió territorial postal

  • 17491
  • 17492

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171328 00 00 0 00 Peralada
Entitat singular 171328 00 01 7 00 Peralada - 626 643 1269
Nucli 171328 00 01 7 01 Peralada - 581 597 1178
Disseminat 171328 00 01 7 99 Disseminat de Peralada - 45 46 91
Entitat singular 171328 00 02 2 00 Vilanova de la Muga - 129 125 254
Nucli 171328 00 02 2 01 Vilanova de la Muga - 99 100 199
Disseminat 171328 00 02 2 99 Disseminat de Vilanova de la Muga - 30 25 55
Entitat singular 171328 00 03 8 00 Urbanització Golf Peralada - 182 193 375
Nucli 171328 00 03 8 01 Urbanització Golf Peralada - 182 193 375
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171328 01 Estanyol Veïnat
Unitat població 171328 02 Montmajor Veïnat
Unitat població 171328 03 Morassac, el Veïnat
Unitat població 171328 04 Olives, les Veïnat
Unitat població 171328 05 Peralada Vila
Unitat població 171328 06 Puig Barutell, el Veïnat
Unitat població 171328 07 Salanca, la Veïnat
Unitat població 171328 08 Sant Joan Sescloses Població
Unitat població 171328 09 Vallgornera Veïnat
Unitat població 171328 10 Vilanova de la Muga Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171328 Perelada
  • Després: 171328 Peralada
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 46,80 Km2 61 m
  • Després: 43,61 Km2 32 m