Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,51 Km2
Altitud 370 m
Població (a 01-01-2019) 1683 h
Litoral No
Capital Planes d'Hostoles, les
Distància -
Codi ajuntament 1713340003

Divisió territorial postal

  • 17172
  • 17173

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171334 00 00 0 00 Planes d'Hostoles, les
Entitat singular 171334 00 01 7 00 Encies, les - 38 30 68
Disseminat 171334 00 01 7 99 Encies, les -Disseminat- - 38 30 68
Entitat singular 171334 00 02 2 00 Cogolls - 20 19 39
Disseminat 171334 00 02 2 99 Cogolls -Disseminat- - 20 19 39
Entitat singular 171334 00 03 8 00 Dusol - 1 5 6
Disseminat 171334 00 03 8 99 Dusol -Disseminat- - 1 5 6
Entitat singular 171334 00 04 3 00 Farga, la - 0 0 0
Disseminat 171334 00 04 3 99 Farga, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 171334 00 05 6 00 Planjuí - 13 14 27
Disseminat 171334 00 05 6 99 Planjuí -Disseminat- - 13 14 27
Entitat singular 171334 00 06 9 00 Costa, la - 15 12 27
Disseminat 171334 00 06 9 99 Costa, la -Disseminat- - 15 12 27
Entitat singular 171334 00 08 1 00 Planes d'Hostoles, les - 693 695 1388
Nucli 171334 00 08 1 01 Planes d'Hostoles, les - 671 666 1337
Disseminat 171334 00 08 1 99 Disseminat de les Planes d'Hostoles - 22 29 51
Entitat singular 171334 00 09 4 00 Pocafarina - 71 57 128
Disseminat 171334 00 09 4 99 Pocafarina -Disseminat- - 71 57 128
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171334 01 Cogolls Població
Unitat població 171334 02 Costa, la Caseria
Unitat població 171334 03 Dusol Colònia
Unitat població 171334 04 Encies, les Població
Unitat població 171334 05 Jonquer, el Urbanització
Unitat població 171334 06 Majem Colònia
Unitat població 171334 07 Paulí Colònia
Unitat població 171334 08 Planes d'Hostoles, les Població
Unitat població 171334 09 Pocafarina Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-04-21 Canvi de nom
  • Abans: 171334 Planas, las
  • Després: 171334 Planes d'Hostoles, les
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 37,00 Km2 370 m
  • Després: 37,51 Km2 370 m