Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,62 Km2
Altitud 94 m
Població (a 01-01-2020) 260 h
Litoral No
Capital Pontós
Distància -
Codi ajuntament 1713650006

Divisió territorial postal

  • 17773

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171365 00 00 0 00 Pontós
Entitat singular 171365 00 01 7 00 Pontós - 121 108 229
Nucli 171365 00 01 7 01 Pontós - 101 95 196
Disseminat 171365 00 01 7 99 Disseminat de Pontós - 20 13 33
Entitat singular 171365 00 02 2 00 Romanyà d'Empordà - 20 11 31
Disseminat 171365 00 02 2 99 Romanyà d'Empordà -Disseminat- - 20 11 31
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171365 01 Castell, el Veïnat
Unitat població 171365 02 Pontós Població
Unitat població 171365 03 Romanyà d'Empordà Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,50 Km2 94 m
  • Després: 13,62 Km2 94 m