Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 33,57 Km2
Altitud 148 m
Població (a 01-01-2020) 4677 h
Litoral No
Capital Mata
Distància -
Codi ajuntament 1713710007

Divisió territorial postal

 • 17834
 • 17846

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171371 00 00 0 00 Porqueres
Entitat singular 171371 00 01 7 00 Mata - 1113 1187 2300
Nucli 171371 00 01 7 01 Mata - 1101 1165 2266
Nucli 171371 00 01 7 02 Silet - 5 6 11
Disseminat 171371 00 01 7 99 Disseminat de Mata - 7 16 23
Entitat singular 171371 00 02 2 00 Miànigues - 343 348 691
Nucli 171371 00 02 2 01 Miànigues - 234 228 462
Nucli 171371 00 02 2 02 Perpinyana, la - 14 14 28
Nucli 171371 00 02 2 03 Pratdalles, el - 26 33 59
Nucli 171371 00 02 2 04 Prat Roig, el - 20 26 46
Nucli 171371 00 02 2 05 Pujada de Miànigues, la - 23 18 41
Disseminat 171371 00 02 2 99 Disseminat de Miànigues - 26 29 55
Entitat singular 171371 00 03 8 00 Porqueres - 152 140 292
Nucli 171371 00 03 8 01 Cal Germà - 11 13 24
Nucli 171371 00 03 8 02 Caselles Davall - 76 66 142
Disseminat 171371 00 03 8 99 Disseminat de Porqueres - 65 61 126
Entitat singular 171371 00 04 3 00 Pujarnol - 82 69 151
Nucli 171371 00 04 3 01 Puigsurís - 40 30 70
Disseminat 171371 00 04 3 99 Disseminat de Pujarnol - 42 39 81
Entitat singular 171371 00 05 6 00 Usall - 39 50 89
Disseminat 171371 00 05 6 99 Usall -Disseminat- - 39 50 89
Entitat singular 171371 00 06 9 00 Pedreres, les - 575 579 1154
Nucli 171371 00 06 9 01 Pedreres, les - 575 579 1154
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171371 01 Can Girgues Llogarret
Unitat població 171371 02 Caselles d'Avall, les Urbanització
Unitat població 171371 03 Formiga, la Veïnat
Unitat població 171371 04 Mata Població
Unitat població 171371 05 Merlant Veïnat
Unitat població 171371 06 Miànegues Població
Unitat població 171371 07 Perpinyana, la Raval
Unitat població 171371 08 Pla de Can Vilarnau, el Urbanització
Unitat població 171371 09 Porqueres Població
Unitat població 171371 10 Pratdalles, el Raval
Unitat població 171371 11 Prat Roig, el Raval
Unitat població 171371 12 Puigsurís Urbanització
Unitat població 171371 13 Pujada de Miànegues, la Raval
Unitat població 171371 14 Pujarnol Població
Unitat població 171371 15 Raval de Miànegues, el Raval
Unitat població 171371 16 Usall Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-23 Canvi de nom
 • Abans: 171371 Porqueras
 • Després: 171371 Porqueres
1988-05-16 Canvi de comarca
 • Abans: 20 Gironès
 • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
1999-05-07 Canvi de capital
 • Abans: Porqueres
 • Després: Mata
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 33,80 Km2 182 m
 • Després: 33,57 Km2 148 m
2013-02-07 Alteració límits municipals
 • Abans: 33,57 Km2
 • Després: 33,57 Km2