Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 41,62 Km2
Altitud 12 m
Població (a 01-01-2020) 958 h
Litoral
Capital Port de la Selva, el
Distància -
Codi ajuntament 1714040003

Divisió territorial postal

  • 17489

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171404 00 00 0 00 Port de la Selva, el
Entitat singular 171404 00 12 0 00 Port de la Selva, el - 476 448 924
Nucli 171404 00 12 0 01 Port de la Selva, el - 375 360 735
Nucli 171404 00 12 0 02 Costa, la - 16 16 32
Nucli 171404 00 12 0 03 Sant Pere de Rodes - 65 55 120
Nucli 171404 00 12 0 04 Arenella, s' - 20 17 37
Disseminat 171404 00 12 0 99 Disseminat del Port de la Selva - 0 0 0
Entitat singular 171404 00 19 2 00 Cap de Creus - 12 3 15
Disseminat 171404 00 19 2 99 Cap de Creus -Disseminat- - 12 3 15
Entitat singular 171404 00 20 6 00 Serra de Rodes - 9 10 19
Nucli 171404 00 20 6 01 Vall de Santa Creu, la - 9 9 18
Disseminat 171404 00 20 6 99 Disseminat de la Serra de Rodes - 0 1 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171404 01 Arnella, s' Urbanització
Unitat població 171404 02 Arnella de Mar, s' Urbanització
Unitat població 171404 03 Barlovent Urbanització
Unitat població 171404 04 Beleser Urbanització
Unitat població 171404 05 Camí de la Vall, el Caseria
Unitat població 171404 06 Cap de Vol Urbanització
Unitat població 171404 07 Carbonera, la Urbanització
Unitat població 171404 08 Erola Urbanització
Unitat població 171404 09 Església Vella, l' Urbanització
Unitat població 171404 10 Figuerasses, les Urbanització
Unitat població 171404 11 Horts, els Urbanització
Unitat població 171404 12 Mirador, el Urbanització
Unitat població 171404 13 Móra, la Urbanització
Unitat població 171404 14 Perabeua Urbanització
Unitat població 171404 15 Perafita Urbanització
Unitat població 171404 16 Port de la Selva, el Vila
Unitat població 171404 17 Rec de Canet, el Urbanització
Unitat població 171404 18 Santa Isabel Urbanització
Unitat població 171404 19 Vall de Santa Creu, la Població
Unitat població 171404 20 Vista, la Urbanització
Unitat població 171404 21 Zona del Far, la Urbanització
Unitat població 171404 22 Zona Industrial, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 171404 Puerto de la Selva
  • Després: 171404 Port de la Selva, el
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 41,30 Km2 12 m
  • Després: 41,62 Km2 12 m