Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 38,15 Km2
Altitud 91 m
Població (a 01-01-2020) 3798 h
Litoral No
Capital Quart
Distància -
Codi ajuntament 1714260009

Divisió territorial postal

  • 17241
  • 17242

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171426 00 00 0 00 Quart
Entitat singular 171426 00 02 2 00 Castellar de la Selva - 10 8 18
Disseminat 171426 00 02 2 99 Castellar de la Selva -Disseminat- - 10 8 18
Entitat singular 171426 00 03 8 00 Creueta, la - 107 111 218
Nucli 171426 00 03 8 01 Creueta, la - 34 28 62
Disseminat 171426 00 03 8 99 Disseminat de la Creueta - 73 83 156
Entitat singular 171426 00 04 3 00 Montnegre - 4 3 7
Disseminat 171426 00 04 3 99 Montnegre -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 171426 00 05 6 00 Palol d'Onyar - 365 356 721
Nucli 171426 00 05 6 01 Palol d'Onyar - 348 340 688
Disseminat 171426 00 05 6 99 Disseminat de Palol d'Onyar - 17 16 33
Entitat singular 171426 00 06 9 00 Quart - 1406 1397 2803
Nucli 171426 00 06 9 01 Quart - 1312 1301 2613
Disseminat 171426 00 06 9 99 Disseminat de Quart - 94 96 190
Entitat singular 171426 00 07 5 00 Sant Mateu de Montnegre - 18 13 31
Disseminat 171426 00 07 5 99 Sant Mateu de Montnegre -Disseminat- - 18 13 31
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171426 01 Blocs Barceló, els Veïnat
Unitat població 171426 02 Castellar de la Selva Població
Unitat població 171426 03 Montnegre Caseria
Unitat població 171426 04 Palol d'Onyar Població
Unitat població 171426 05 Quart Població
Unitat població 171426 06 Sant Mateu de Montnegre Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 37,40 Km2 136 m
  • Després: 38,15 Km2 91 m