Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 45,11 Km2
Altitud 106 m
Població (a 01-01-2020) 184 h
Litoral No
Capital Rabós
Distància -
Codi ajuntament 1714320002

Divisió territorial postal

  • 17754
  • 17755

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171432 00 00 0 00 Rabós
Entitat singular 171432 00 01 7 00 Delfià - 13 12 25
Disseminat 171432 00 01 7 99 Delfià -Disseminat- - 13 12 25
Entitat singular 171432 00 04 3 00 Rabós - 79 80 159
Nucli 171432 00 04 3 01 Rabós - 59 69 128
Disseminat 171432 00 04 3 99 Disseminat de Rabós - 20 11 31
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171432 01 Delfià Població
Unitat població 171432 02 Rabós Població
Unitat població 171432 03 Sant Quirze de Colera Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 45,10 Km2 106 m
  • Després: 45,11 Km2 106 m