Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 73,71 km²
Altitud 691 m
Població (a 01-01-2021) 10721 h
Litoral No
Capital Ripoll
Distància -
Codi ajuntament 1714790004

Divisió territorial postal

 • 17500
 • 17510
 • 17863

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2021)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171479 00 00 0 00 Ripoll
Entitat singular 171479 00 01 7 00 Brucs, els - 451 422 873
Nucli 171479 00 01 7 01 Agafallops - 164 158 322
Nucli 171479 00 01 7 02 Caseta Pigrau, la - 278 260 538
Disseminat 171479 00 01 7 99 Disseminat dels Brucs - 9 4 13
Entitat singular 171479 00 02 2 00 Colònia de Santa Maria, la - 19 10 29
Disseminat 171479 00 02 2 99 Colònia de Santa Maria, la -Disseminat- - 19 10 29
Entitat singular 171479 00 03 8 00 Llaés - 5 8 13
Disseminat 171479 00 03 8 99 Llaés -Disseminat- - 5 8 13
Entitat singular 171479 00 04 3 00 Ordina - 65 63 128
Nucli 171479 00 04 3 01 Grup Santa Maria - 47 46 93
Disseminat 171479 00 04 3 99 Disseminat d'Ordina - 18 17 35
Entitat singular 171479 00 05 6 00 Rama - 8 9 17
Disseminat 171479 00 05 6 99 Rama -Disseminat- - 8 9 17
Entitat singular 171479 00 06 9 00 Remei, el - 21 13 34
Disseminat 171479 00 06 9 99 Remei, el -Disseminat- - 21 13 34
Entitat singular 171479 00 07 5 00 Ripoll - 4645 4763 9408
Nucli 171479 00 07 5 01 Ripoll - 4645 4763 9408
Entitat singular 171479 00 08 1 00 Rocafiguera - 39 31 70
Nucli 171479 00 08 1 01 Colònia Noguera, la - 20 17 37
Nucli 171479 00 08 1 02 Colònia Sorribes, la - 12 11 23
Disseminat 171479 00 08 1 99 Disseminat de Rocafiguera - 7 3 10
Entitat singular 171479 00 09 4 00 Sant Antoni - 2 3 5
Disseminat 171479 00 09 4 99 Sant Antoni -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 171479 00 10 8 00 Sant Bartomeu - 27 22 49
Disseminat 171479 00 10 8 99 Sant Bartomeu -Disseminat- - 27 22 49
Entitat singular 171479 00 11 5 00 Sant Bernabé de les Tenes - 11 10 21
Disseminat 171479 00 11 5 99 Sant Bernabé de les Tenes -Disseminat- - 11 10 21
Entitat singular 171479 00 12 0 00 Sant Roc - 36 38 74
Disseminat 171479 00 12 0 99 Sant Roc -Disseminat- - 36 38 74
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171479 01 Agafallops Colònia
Unitat població 171479 02 Brucs Llogarret
Unitat població 171479 03 Caseta Pigrau, la Colònia
Unitat població 171479 04 Colònia de Santa Maria, la Colònia
Unitat població 171479 05 Colònia Noguera, la Colònia
Unitat població 171479 06 Colònia Sorribes, la Colònia
Unitat població 171479 07 Llaés Caseria
Unitat població 171479 08 Ordina Llogarret
Unitat població 171479 09 Rama Veïnat
Unitat població 171479 10 Remei, el Caseria
Unitat població 171479 11 Ripoll Vila
Unitat població 171479 12 Rocafiguera Llogarret
Unitat població 171479 13 Sant Antoni Caseria
Unitat població 171479 14 Sant Bartomeu Caseria
Unitat població 171479 15 Sant Bernabé de les Tenes Caseria
Unitat població 171479 16 Sant Roc Caseria

Seccions censals (a 01-01-2021)

 • 01001
 • 02001
 • 02002
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 04001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 73,50 km² 691 m
 • Després: 73,71 km² 691 m