Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 45,91 Km2
Altitud 5 m
Població (a 01-01-2020) 19807 h
Litoral
Capital Roses
Distància -
Codi ajuntament 1715230008

Divisió territorial postal

 • 17480

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171523 00 00 0 00 Roses
Entitat singular 171523 00 01 7 00 Canyelles Petites, l'Almadrava i Santa Rosa de Puig-rom - 632 583 1215
Nucli 171523 00 01 7 01 Canyelles Petites, l'Almadrava i Santa Rosa de Puig-rom - 632 583 1215
Disseminat 171523 00 01 7 99 Disseminat de Canyelles Petites, l'Almadrava i Santa Rosa de Puig-rom - 0 0 0
Entitat singular 171523 00 02 2 00 Garriga i el Cortijo, la - 83 85 168
Nucli 171523 00 02 2 01 Garriga i el Cortijo, la - 80 83 163
Disseminat 171523 00 02 2 99 Disseminat de la Garriga i el Cortijo - 3 2 5
Entitat singular 171523 00 03 8 00 Mas Boscà, Argonisla i el Card - 226 203 429
Nucli 171523 00 03 8 01 Mas Boscà, Argonisla i el Card - 221 201 422
Disseminat 171523 00 03 8 99 Disseminat de Mas Boscà, Argonisla i el Card - 5 2 7
Entitat singular 171523 00 04 3 00 Mas Fumats - 156 148 304
Nucli 171523 00 04 3 01 Mas Fumats - 150 140 290
Disseminat 171523 00 04 3 99 Disseminat de Mas Fumats - 6 8 14
Entitat singular 171523 00 05 6 00 Mas Mates, el - 768 708 1476
Nucli 171523 00 05 6 01 Mas Mates, el - 766 706 1472
Disseminat 171523 00 05 6 99 Disseminat del Mas Mates - 2 2 4
Entitat singular 171523 00 06 9 00 Mas Oliva - 694 676 1370
Nucli 171523 00 06 9 01 Mas Oliva - 692 675 1367
Disseminat 171523 00 06 9 99 Disseminat de Mas Oliva - 2 1 3
Entitat singular 171523 00 07 5 00 Montjoi - 9 1 10
Disseminat 171523 00 07 5 99 Montjoi -Disseminat- - 9 1 10
Entitat singular 171523 00 08 1 00 Roses - 5595 5727 11322
Nucli 171523 00 08 1 01 Roses - 5595 5727 11322
Entitat singular 171523 00 09 4 00 Santa Margarida i el Salatar - 1227 1060 2287
Nucli 171523 00 09 4 01 Santa Margarida i el Salatar - 1227 1060 2287
Disseminat 171523 00 09 4 99 Disseminat de Santa Margarida i el Salatar - 0 0 0
Entitat singular 171523 00 10 8 00 Suredes d'en Mairo, els Grecs i la Muntanyeta, les - 626 600 1226
Nucli 171523 00 10 8 01 Suredes d'en Mairo, els Grecs i la Muntanyeta, les - 626 600 1226
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171523 01 Argonisla Urbanització
Unitat població 171523 02 Balins, els Urbanització
Unitat població 171523 03 Canyelles Grosses Urbanització
Unitat població 171523 04 Canyelles Petites Urbanització
Unitat població 171523 05 Card, el Urbanització
Unitat població 171523 06 Cortijo, el Urbanització
Unitat població 171523 07 Cuana, la Urbanització
Unitat població 171523 08 Figueres, les Urbanització
Unitat població 171523 09 Garriga, la Urbanització
Unitat població 171523 10 Grecs, els Urbanització
Unitat població 171523 11 Jóncols Urbanització
Unitat població 171523 12 Llosa, la Urbanització
Unitat població 171523 13 Mas Boscà, el Urbanització
Unitat població 171523 14 Mas Fumats, el Urbanització
Unitat població 171523 15 Mas Mates, el Urbanització
Unitat població 171523 16 Mas Oliva, el Urbanització
Unitat població 171523 17 Montjoi Urbanització
Unitat població 171523 18 Muntanyeta, la Urbanització
Unitat població 171523 19 Perafita, la Urbanització
Unitat població 171523 20 Polígon Un, el Urbanització
Unitat població 171523 21 Puiggiralt Urbanització
Unitat població 171523 22 Rastrillo, el Urbanització
Unitat població 171523 23 Roses Vila
Unitat població 171523 24 Salatar, el Urbanització
Unitat població 171523 25 Santa Margarida Urbanització
Unitat població 171523 26 Santa Rosa de Puig-rom Urbanització
Unitat població 171523 27 Suredes d'en Mairo, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-23 Canvi de nom
 • Abans: 171523 Rosas
 • Després: 171523 Roses
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 45,90 Km2 5 m
 • Després: 45,91 Km2 5 m